⭐หลักสูตร
"การกำหนดโครงสร้างชั้นทางและผิวทาง การจัดทำแบบรูปงานทาง และการพิจารณาผลการทดสอบในงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"


?นอกจากเนื้อหาท่านจะได้รับเพิ่มไปได้แก่
1️⃣โปรแกรมเลือกใช้โครงสร้างชั้นทาง
2️⃣โปรแกรมเลือกใช้ผิวทางคอนกรีต
3️⃣โปรแกรมเลือกหน้าตัดเหล็ก wire mesh 
4️⃣โปรแกรม Road Note 29
5️⃣แถมโปรแกรมแผนการทำงานv.2 ให้ไปใช้อีก
? หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3QA2h5E
? สมัครได้ที่  https://bit.ly/49bGQyZ
? สอบถามเพิ่มเติม 
คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592 

#ฝ่ายวิชาการสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย