โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีสร้างรายการก่อสร้างตาม BOQ (BiIL of Quantities) การสร้างสูตรพร้อมเทคนิคในการแก้ไขสูตรค่างานต้นทุนต่vหน่วยและสูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์" ทั้งนี้ จัดดำเนินการฝึกอบรม ดังนี้

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ -๗ เมษายน ๒๕๖๗ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี

หนังสือกำหนดการ https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1eLExP7l2rORw06yqpwbz7LXR2sKz3x3W
คุณนก โทรศัพท์ : 094-562-5441
คุณติว โทรศัพท์ : 093-916-4592