# เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

? สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ????

? "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กำหนดพิกัดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ด้วย Smartphone จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง"

? รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 โรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

?เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทำงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กำหนดพิกัดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ด้วย Smartphone จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง" หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨?

? หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3tzDyWu

? สมัครได้ที่ https://bit.ly/3vygmIs

? สอบถามเพิ่มเติม

คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592